050-317 67 70 info@kendersbouw.nl

Privacyverklaring Kenders Bouw

Privacyverklaring Kenders Bouw
In deze privacyverklaring legt Kenders Bouw BV, h.o.d.n. Kenders Bouw, gevestigd te (9781 AC) Bedum aan het adres Industrieweg 39, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 02086480 (hierna “ Kenders Bouw ” ), uit welke persoonsgegevens Kenders Bouw verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Kenders Bouw respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.kendersbouw.nl, haar (potentiële) klanten en haar (potentiële) relaties. Kenders Bouw gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Kenders Bouw te maken hebben. Kenders Bouw houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website van Kenders Bouw en haar diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Kenders Bouw. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Denkt u daarbij aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen.

Kenders Bouw bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die via Google Analytics bij Kenders Bouw binnen komen (zie hierover meer bij de uitleg over cookies hieronder).

U kunt te allen tijde de website van Kenders Bouw anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Kenders Bouw te delen.

Doelen
Kenders Bouw gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, dan wel daarmee verenigbare doelen. Uw gegevens worden in principe niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van Kenders Bouw of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Kenders Bouw draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:
– de website van Kenders Bouw is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
– toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
– alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies
Kenders Bouw maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Kenders Bouw maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Kenders Bouw inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kenders Bouw heeft hier geen invloed op. Kenders Bouw heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Derden hebben geen toegang tot de door Kenders Bouw geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Uw rechten
U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door Kenders Bouw worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of indien u vragen heeft over het privacybeleid te allen tijde contact met Kenders Bouw opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@kendersbouw.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “ Persoonsgegevens” .

Natuurlijk helpt Kenders Bouw u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Kenders Bouw behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Kenders Bouw via info@kendersbouw.nl.

Versie mei 2018